Myndighetskontakt + Offentlig sektor


Tilbake

Vi kjenner spillerne, vet hvor beslutningene blir tatt og former budskapet som skal til for å nå fram.

Våre rådgivere har jobbet med regjeringer, politiske aktører og beslutningstakere over hele verden. Vi kjenner spillerne, vet hvor beslutningene blir tatt, og former budskapet som skal til for å nå fram.

Hill+Knowlton har gjennom mange år utviklet en metodikk for å løse kommunikasjonsutfordringer på en strategisk, systematisk og helhetlig måte. Denne systematiske tilnærmingen gjør at vi kan analysere beslutningsprosesser for å identifisere de beste mulighetene til å engasjere, definere klare strategier og levere mer effektive budskap.

Våre påvirkningsstrategier er basert på data, analyse og innsikt. Teamet vårt har lang erfaring i å navigere lovgivning, regulering og politiske prosesser. Vi bistår klienter på tvers av en rekke sektorer med å uttrykke komplekse argumenter og produsere overbevisende løsninger for å flytte den offentlige opinionen. 

Peter Skovholt Gitmark

seniorrådgiver

Relaterte leveranser

Nyheter + Innsikt om Myndighetskontakt + Offentlig sektor

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer