Karriere

Hver dag kommer 2000 smarte, hardtarbeidende og faglig dyktige mennesker på jobb hos oss i Hill+Knowlton Strategies. 40 av dem jobber her i Norge.

Vårt globale nettverk gjør at vi jobber sammen med kolleger fra mer enn 80 kontorer rundt om i verden. Det gjør oss spesielt godt rustet for å forstå de ulike markedene som kundene våre opererer i. 

For å lykkes i bedriften vår må du kombinere faglig lidenskap med kreativitet, nysgjerrighet og et ønske om å levere de beste resultatene til kundene – hver dag.

Mangfold + Inkludering

H+K er bygget på mangfold og inkludering. For oss er etikk og integritet svært viktig. Akkurat som det er vårt ansvar å gi våre kunder kunnskap, kreativitet og veiledning, er det også vårt ansvar å lytte til hverandre, lære og samarbeide.

Mangfold gjør oss sterkere, bedre til å håndtere risiko og åpne for å gripe muligheter. Derfor søker vi aktivt etter nye medarbeidere som kan inspirere til kreative og kunnskapssøkende diskusjoner. Vi vokser, deler erfaringer og utmerker oss i en åpen og inkluderende kultur

YouBelong

YouBelong er H+Ks globale mangfoldsinitiativ som sørger at de ansatte føler tilhørighet, og blir inspirert til å nå sitt fulle potensial. YouBelong representerer et tverrsnitt av våre ansatte over hele verden og er organisert rundt tre hovedmål:

  1. Vi skal tiltrekke og beholde de dyktigste menneskene.
  2. Vi skal gi råd til kundene våre som inkluderer ulike grupper i samfunnet.  
  3. Vi skal ha fokus på mangfold når vi rekrutterer og utvikler byrået. 

YouBelong er et internasjonalt initiativ som supplerer lokale mangfoldstiltak. Slik lærer vi av hverandre, deler den beste metodikken og arbeider mot et felles mål om å tiltrekke og beholde mangfoldige, talentfulle og kreative mennesker.

Møt ansatte ved våre internasjonale kontorer