Toppledertrening + Medietrening


Tilbake

I Hill+Knowlton forstår vi viktigheten av å stadig utvikle og friske opp leder- og kommunikasjonsevner. Samtidig forstår vi at en toppleder har en meget tett kalender og på ingen måte har ubegrenset med tid til å videreutdanne seg.

Som toppsjef er du selskapets ansikt utad. I en normalsituasjon handler det mest om å finne den rette balansen og levere gode resultater uten å skape for mye støy. Men i usikre tider vil det være naturlig at både interne og eksterne interessenter ser til toppsjefen, og dette søkelyset kan oppleves som tøft. I en slik situasjon er du som toppsjef under stort press og må tilfredsstille ønsker og behov hos både ansatte, kunder, aksjonærer, investorer og analytikere.

Å utvikle en strategi og visjon, og oppnå gode økonomiske resultater er ikke nok. De beste lederne må kunne formidle den visjonen til et bredt publikum og inspirere disse slik at de har tillit til selskapet. Og dette må ofte gjøres under et stort tidspress.  

H+K kan levere effektive treninger som utvikler ferdighetene dine. Disse kan handle om hvordan du som leder skal bli bedre til å kommunisere med egne ansatte, hvordan avholde mer effektive møter, hvordan bli bedre til å presentere, hvordan holde bedre taler med mer.

Johan Wilskow

Seniorrådgiver / fagleder krisekommunikasjon og medietrening

Nyheter + Innsikt om Toppledertrening + Medietrening

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer