Start evalueringen av kriseplanene før sommerferien.

Vi har intervjuet 30 kommunikasjonsdirektører i sentrale norske virksomheter om deres erfaringer med koronakrisen. Hva som har vært det viktigste, det vanskeligste og det mest lærerike. Et av de sentrale funnene er knyttet til virksomhetenes beredskap og kriseplaner.

Selv om ingen hadde en pandemi som scenario i sine kriseplaner, sier de fleste at planen og treningene man har gjort har vært til nytte. Det har gitt en mental og praktisk beredskap for hvordan man skulle håndtere store kriser. Noen etablerte den faste kriseorganisasjonen, mens mange andre etablerte ad-hoc beredskapsgrupper som var bredt sammensatt av funksjoner og ansvarsområder i virksomheten.

Blant de vi intervjuet var det få som etter koronakrisen vil gjøre en omfattende endring på krise- og beredskapsplanene. De fleste planlegger imidlertid å evaluere krisehåndteringen og gjennomføre større eller mindre justeringer og tilpasninger av planene.

Vår anbefaling er at man setter i gang med evalueringen av disse planene før man tar sommerferie. Det er viktig å innhente refleksjonene, erfaringene og forbedringsforslagene nå når folk har det frisk i minne. I midten av august eller senere kan man gå glipp av viktige nyanser. Hvis man gjør researchen før sommeren kan man heller ferdigstille evalueringen og se på konkrete endringer i kriseplanene til høsten.

Koronakrisen førte til et enormt kommunikasjonsbehov for både offentlige og private norske virksomheter, ikke minst internt. Mange har fått testet sin kommunikasjonskondis.

Nå er det viktig å notere ned erfaringene og de spontane analysene. I august kan viktig innsikt ha blitt glemt.

Spørsmålene man bør forsøke å besvare før sommeren er blant andre: 

  1. Hvilket inntrykk har våre viktigste interessenter (internt og eksternt) av hvordan vi så langt har håndtert Covid-19?
  2. Hvilke elementer i planverket ble iverksatt og hvor var det nødvendig å agere ad-hoc?
  3. Hvor effektiv var kriseorganiseringen? Hva fungerte, og hva fungerte ikke?
  4. Hvordan var slitasjen på krisestaben?
  5. Hvilke taktiske kommunikasjonsgrep var det vi gjorde som fungerte godt/ mindre godt?
  6. Hva er det vi under denne krisen gjorde for første gang, og som vi mener vi må gjøre mere av?
  7. Hva er det vi definitivt ville gjort annerledes om vi hadde visst hva Covid-19 ville føre med seg?
  8. Fikk ledelsen den kommunikasjonsstøtten som de ønsket og hadde behov for?
  9. Hvilke kommunikasjonstiltak var et som fungerte evt. ikke fungerte?