Kommunikasjonsbyrået Gambit Hill+Knowlton inngår et partnerskap med Goodify, en slags Airbnb for frivillighet. Byrået skal bidra både strategisk og operativt – og setter av nesten 500 timer til frivillighet for sine rådgivere.

Goodify er en app som setter mennesker som trenger hjelp i hverdagen i kontakt med mennesker som vil gjøre gode gjerninger.

 Goodify er en tjeneste basert på frivillighet som setter mennesker som trenger hjelp i hverdagen i kontakt med de som ønsker å gjøre gode gjerninger. Målet er at det skal bli lettere å bidra når det passer. Gambit H+K har forpliktet seg til å hjelpe Goodify med lansering og kommunikasjon det neste året.

 — Frivillig arbeid gir en sjansen til å møte mennesker en ellers kanskje ikke ville møtt, skape sterkere fellesskap og et bedre samfunn for alle. Det jeg beundrer Goodify for, er hvordan de senker terskelen for å gi litt av egen tid, ideer og energi. I tillegg kan det å gjøre gode gjerninger øke egen selvtillit og selvfølelse. Mennesker som gjør gode gjerninger blir inspirert til å fortsette å gi, fordi det føles bra. Det å oppmuntre til prososial atferd er noe alle virksomheter, samfunn og enkeltmennesker virkelig kan dra nytte av, sier Karen Romer, seniorrådgiver i Gambit H+K. Romer sitter også i styret til Goodify.

 Kristian David Elgen, grunnleggeren av Goodify, er også begeistret over det nye samarbeidet med kommunikasjonsbyrået.

– Vår visjon er å skape en global bevegelse for hverdagsgodhet og derfor er Goodify først og fremst et kommunikasjonsprosjekt. Det er svært verdifullt at vi har fått med et av landets sterkeste kommunikasjonsmiljø. Vi legger bak oss 30 000 gode gjerninger utført, nå skal vi sammen med Gambit H+K bidra til mange, mange flere, både i Norge og internasjonalt,” sier Elgen.

Ny pro bono-ordning i Gambit Hill+Knowlton: Her er noen av de 60 rådgiverne som skal utføre rundt 50 timer frivillig arbeid i løpet av 2020. Foto: Gambit Hill+Knowlton

Gambit Hill+Knowlton styrker satsningen på bærekraft og samfunnsansvar

I tillegg til arbeidet for Goodify, har alle de 62 ansatte i Gambit Hill+Knowlton fått to timer i kvartalet å bruke på å gjøre gode gjerninger gjennom appen.

– Vi har et mål om at alle ansatte i Gambit Hill+Knowlton skal få sjansen til å gjøre noe konkret bærekraftsarbeid i hverdagen. Når Goodify kom til oss synes vi det var en fin måte å både bidra til utviklingen av en samfunnsviktig tjeneste i tillegg til at de ansatte selv kunne delta i selve kjerneaktiviteten sier Henrik Halvorsen, CEO i Gambit Hill+Knowlton. 

Flere rådgivere har allerede startet­ med det frivillige arbeidet. En populær aktivitet blant de ansatte er å delta på Sammen Grønland sin språkkafe, hvor nye nordmenn får sjansen til å lære seg norsk. Rådgiverne på huset bistår med samtale, CV- og søknadsskriving for at innvandrere skal kunne beherske norsk og komme seg inn på arbeidsmarkedet.

— Goodify gjorde det enkelt for meg å finne oppdrag hvor jeg kan bruke mine styrker og bidra med det jeg er god på. Jeg fant et oppdrag som innebar å hjelpe med CV- og søknadsskriving hos Sammen Grønland i appen. Det var en unik måte å bli kjent med nye mennesker samtidig som jeg fikk bruke min kompetanse. Tommel opp fra meg! sier Karen Brynildsen, rådgiver i Gambit Hill+Knowlton.