Forsvar


Tilbake

Vi tilbyr kundene våre den innsikten som er nødvendig for å lykkes innenfor sikkerhets- og forsvarsektoren.

Teamet hos oss kombinerer årelang erfaring og inngående kunnskap om bransjen og politikken, og kan tilby den veiledningen og tilgangen som behøves for at våre kunder skal kunne nå sine målsettinger. Vårt forsvarsteam er eksperter på myndighetskontakt, forsvars- og sikkerhetspolitikk, anskaffelser, eksportkontroll, materiellsamarbeid og gjenkjøpsavtaler.

Gambit har gjennom mange år utviklet en nøye uttenkt metodikk for å løse utfordringer på en strategisk, systematisk og helhetlig måte. Denne arbeidsmetoden er hjørnesteinen i prosessene hos oss, om det så gjelder innsikt og analyse, strategiutvikling, interessenthåndtering eller evaluering. Denne systematiske tilnærmingen gjør at vi kan identifisere de beste mulighetene til å involvere de riktige menneskene, definere gjennomførbare strategier og levere hensiktsmessige budskap.

God måloppnåelse forutsetter at kundene våre har den støtten de behøver i politikken og embetsverket. Gambit Hill + Knowlton har et omfattende kontaktnettverk og en bred forståelse av landskapet kundene våre opererer i.

Anskaffelser

Gjenkjøp

 Interessenthåndtering

Peter Skovholt Gitmark

Leder Samfunn / Fagleder Forsvar

Our Forsvar news + insights

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer