Forsvar


Tilbake

Gambit H+K tilbyr kundene innsikten og kompetansen som er nødvendig for å lykkes i sikkerhets- og forsvarsektoren.

Gambit H+K kombinerer mange års erfaring og inngående kunnskap om forsvarsbransjen og -politikken, og kan tilby den veiledningen og tilgangen dere trenger for å nå målene deres.

Vårt forsvarsteam er eksperter på myndighetskontakt, forsvars- og sikkerhetspolitikk, anskaffelser, eksportkontroll, materiellsamarbeid og gjenkjøpsavtaler.

Peter Skovholt Gitmark

Teamleder samfunn / fagleder forsvar

Our Forsvar news + insights

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer