Skal du mestre situasjonen når debatten starter, er det viktig med realistiske treninger i forkant. Men du trenger ikke trene i et TV-studio. Det er selve debattopplegget som er det viktigste.

Det å bli en dyktig debattant krever trening over tid. Men alle kan løfte seg flere hakk ved å gjennomføre grunnleggende debattrening.

– Det å være en god debattant handler 10% om talent og 90% om trening og godt håndverk, sier seniorrådgiver Erik Molland.

Realistiske treninger

I Hill+Knowlton er den praktiske treningen hovedfokus. Vi har rådgivere som selv har mye erfaring som debattdeltakere. Disse er med i treningen og spiller rollen som motdebattanter.

– I treningene våre bruker vi videokamera slik at man selv får se hvordan framføring av egne argumenter fungerer i praksis, sier Molland.

Skal man i en TV-debatt eller ønsker trening for viderekommende kan man vurdere å legge treningen til et profesjonelt studio.

– Det å ha studiokameraer og et fullt lyssatt studio er en fordel. Da er det ikke første gang du opplever en slik situasjon når du skal inn i en reell TV-debatt, sier Molland.

Erfarne medietrenere

For å få best utvikling gjennom treningen anbefales det treninger over to halve dager.

– Pedagogisk er det gunstig at man lar inntrykkene og erfaringen fra runde en synke litt. I runde to opplever de fleste god framgang, og teknikkene man lærer sitter bedre, sier Molland.

Vi har erfarne medietrenere med erfaring fra debattprogrammer gjennom mange år. Erik Molland ledet i seks år debattprogrammet 1730 på P4 i seks år. Molland er fagleder for medietrening i Hill+Knowlton og det er også han som har utviklet kursene som holdes i debattrening.

– Debattrening er nyttig ikke bare om man er invitert til TV- eller radio-debatt, men også om du vil bli bedre i debatter og diskusjoner på konferanser og møter, sier Molland.

Teknikker og verktøy

Det å være en god debattant handler i stor grad om å beherske et håndverk.

– I treningene går vi gjennom teknikker og verktøy, og viser med eksempler hvordan disse fungerer i praksis, sier Molland.

Hvordan løfter du fram hovedpoenget ditt slik at folk husker det? Hvordan takle forsøk på avbrytelser uten at du mister ordet, og uten at du framstår sur eller irritert? Teknikker for å håndtere dette er sentralt i treningene våre. Videoopptakene er svært nyttige når vi sammen evaluerer og diskuterer hva som fungerte og hva som kan bli bedre.

– Vi legger opp til trygge og ærlige diskusjoner hvor alle er med aktivt. Slik sikres det beste læringsutbyttet, sier Molland.

Hill+Knowlton er på Arendalsuka med flere spennende arrangementer. 

 

Bjørnar Skjæran i debatt med Henrik Asheim. Debatten ble ledet av Hill+Knowltons seniorrådgiver Stein Kåre Kristiansen.

Seniorrådgiver Erik Molland er fagansvarlig for medietrening i Hill+Knowlton.