Allerede kort tid inn i valgnatten ble det tydelig at norsk politikk svinger til venstre. Vi inviterte et knippe eksperter og kommentatorer til å dele sine første reaksjoner på valgresultatet, og hva det betyr for de politiske prioriteringene fremover.

For å analysere årets stortingsvalg nærmere samlet vi Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, Hannah Gitmark, nestleder i Tankesmien Agenda og Peter Skovholt Gitmark, leder i samfunnsavdelingen hos Gambit H+K til en uformell samtale.

Rødgrønt terreng, uklart veikart

Selv med et rødgrønt flertall hersket det stor usikkerhet om den politiske kursen fremover. Vil det bli en rødgrønn trepartiregjering, hva er grunnen til at bare enkelte av småpartiene klarte sperregrensa, og hvordan posisjonerer de ulike partiene seg fremover?

I dialog med moderator Matilda von Sydow fra Gambit H+K delte panelet sine umiddelbare tanker om valgkampen og veien videre for norsk politikk.

– Valgkampen kan nesten deles i to. Først var det i stor grad en konflikt mellom by og land i fokus, med et dominerende SP. Deretter kom FN-rapporten og vi begynte for alvor å snakke om et klimavalg. Likevel ble resultatet et svakere SV enn målingene viste og et MDG under sperregrensen, så det er en del motstridende tendenser her, sa Eva Grinde under samtalen.

Over og under sperregrensa

Mye spenningen var særlig knyttet til sperregrensa, altså hvilke partier som ville klare å oppnå mer enn 4% oppslutning. Til sist ble det klart at både Venstre og Rødt endte over og sikret seg flere mandat, mens det glapp for Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de Grønne.

– For KrFs del så ser man jo at “redningsaksjonen”, der de mobiliserte blant kjernevelgerne i bedehus og små kirkesamfunn hadde en effekt på målingene, men ikke nok til å redde valgresultatet. Nå ender de til og med uten noen på Stortinget fra ett av sine kjernefylker, Møre og Romsdal, for første gang siden krigen, påpeker Peter Gitmark.

Oljenøtten i regjeringsforhandlingene

Mens Peter delte sine tanker rundt hva som vippet enkelte av partiene over eller under sperregrensa, fremhevet Hannah Gitmark det hun mener vil bli sentrale stridstema i forhandlingene om en ny rødgrønn regjering.

– Selv om SV ikke har stilt noe ultimativt krav om olje, slik MDG gjorde, vil nok oljepolitikken bli vanskelig å løse i regjeringsforhandlinger mellom de tre rødgrønne. Her ser man samtidig en del bevegelse i både AP og SP, men det vil nok likevel bli utfordrende de neste ukene, forteller Hannah.

Det var en stor enighet i panelet om at veien videre for Støre ikke blir enkel, selv om valgseieren er sikret.

– Gjennom samtalen ble det tydelig at det fortsatt er stor usikkerhet rundt hvordan et rødgrønt flertall vil prege landet i tiden som kommer. Mange av sakene som dominerte valgkampen, for eksempel klima eller sosiale forskjeller, kan også bli verkebyller i både dannelsen av og arbeidet til en ny regjering, oppsummerer Matilda von Sydow.