Arendalsuka er vel overstått for denne gang. I forrige uke fant årets største og viktigste møteplass for alle samfunnsinteresserte sted på det glade sørland. Politikken, organisasjons– og næringslivet strømmet til Arendalsuka for fem heftige dager med debatt, samtale og møtevirksomhet. Arendalsuka, kjent som norsk samfunnslivs kick-off for høsten, var i år tilbake i en større utgave enn noensinne. Ryktene vil ha det til at Arendalsuka i år var større enn både den svenske Almedalsveckan og det danske Folkemødet. Med en rekorddeltagelse på 150.000 gjester kan det godt være tilfellet.  

Krisetider skaper behov for de gode løsningene 
Nød lærer som kjent naken kvinne å spinne. Og 2022 har så langt vært preget av både globale og nasjonale kriser. Energikrise, strammere økonomiske rammer og krig på det europeiske kontinentet dannet det dystre bakteppet for Arendalsuka i år og gikk naturlig nok igjen i temaene som var oppe til diskusjon. Det skortet imidlertid ikke på kreative løsningsforslag og lærdommer til veien videre:  

  • Mer offentlig-privat samarbeid kan være med på å beskytte norske interesser og virksomheter fra målrettede digitale angrep i en tid der vi opplever stadig økte trusler utenfra.   
  • Å tenke nytt rundt veinormaler, gjenbruk og byggematerialer kan gi mer og bedre vei for hver samferdselskrone. 
  • Utvikling av nasjonale romkapasiteter kan legge til rette for et nytt, norsk industrieventyr, og bidra til å styrke Norges rolle som NATO i nord.  
  • Nye former for etter- og videreutdanning kan være med på å tette kompetansegapet innen IKT og gi mer digital modenhet – som er er en forutetning for å lykkes med den digitale omstillingen.  
  • Å verne om et godt arbeidsliv i en ny, hybrid hverdag forutsetter at arbeidsgiver setter tydelige grenser mellom jobb og privatliv, og sikrer tilgang på arbeidsmedisinsk kompetanse.   

Rett budskap til rett interessent til rett tid  

Hill+Knowlton Norge bistod nærmere 20 kunder og partnere under årets uke, blant annet på Madam Reiersen, der tillitsreform, beredskapslagre og meningsmangfold i norske forskningsmiljøer var på dagsorden. Noe av det viktigste vi gjør er å skape møteplasser hvor våre kunder og partnere kan formidle sine budskap og bygge relasjoner til beslutningstagere og andre som er viktige for virksomheten. Arendasuka er dermed blant årets viktigste arenaer.  

Det absolutte høydepunktet for flere av oss var likevel å høre vår kollega Scott klimpre til Postgirobyggets Idyll på gitaren i solnedgangen, og det oppsummerer kanskje best bredden i hva det å jobbe i Hill+Knowlton innebærer. Vi er klare for å ta fatt på et nytt år i Oslo og Stavanger – og ser tilbake på fem dager med inspirasjon, viktige lærdommer og spennende møter.  

 

Vi sees i Arendal i 2023 – men før den tid sees vi kanskje på ONS 2022?