Peter Skovholt  Gitmark

Peter Skovholt Gitmark er seniorrådgiver i Hill+Knowlton. I Hill+Knowlton bistår han virksomheter og organisasjoner med strategisk rådgivning, ofte i skjæringspunktet mellom næring, politikk og myndighetskontakt.

Før Gitmark kom til Hill+Knowlton, jobbet han i Burson Cohn & Wolfe som seniorrådgiver og leder av samfunnsavdelingen. Peter har bred politisk erfaring og representerte Høyre og Vest-Agder på Stortinget fra 2001-2013. Han satt i Kommunal-, Finans-, Energi og Miljø- og Utenriks- og forsvarskomiteene. Peter var også en del av Høyres parlamentariske ledelse og satt i partiets gruppestyre fra 2005-2009. Peter er også styreleder i bistandsorganisasjonen Care Norge.

Med sin innsikt i norsk og internasjonal politikk er Peter en ettertraktet rådgiver som bistår kunder i både privat og offentlig sektor. Han er en analytiker som raskt går til kjernen av en problemstilling og gir klare råd. Han har et omfattende nettverk i politikk og samfunnsliv og svært god forståelse av hvilke beslutningstakere som påvirker kundens situasjon og hva som er deres interesser i saken. 

Peter tok siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole i Bergen.