Målgruppeanalyse


Tilbake

Innsikt er avgjørende for å kunne være relevant

 • Når du kommuniserer med dine målgrupper og interessenter
 • Når du skal skaffe nye kunder, eller utvikle og utvinne potensialet hos dine eksisterende kunder.

I dagens mediebilde blir man som forbruker bombardert med flere meldinger enn noen gang før. For å kunne kutte igjennom støyen og sørge for at ditt budskap når fram er det viktig å forstå hvem målgruppen din er, deres adferd, holdninger og mediebruk.

I vårt arbeid med å bygge detaljerte målgruppeportretter for våre kunder deler vi gjerne kartleggingen inn i følgende seksjoner:

 • Demografisk og psykografisk beskrivelse – for å gi en grundig forståelse av sammensetningen av målgruppen
 • Påvirkere – hvem og hva har innflytelse på målgruppen
 • Engasjement – hvem og hva engasjerer målgruppen
 • Mediebruk – hvilke medier bruker de og hvordan oppfører de seg i sosiale media. Hvor bruker de tiden sin og hvor mye tid bruker de.
 • Interesser og holdninger
 • Eventuelle merkevareengasjement. 

I Gambit Hill+Knowlton er innsikt en grunnleggende del av vår tilnærming for å bygge strategier og løse våre kunders prosjekter. Vi benytter et rikt sett av verktøy i vårt arbeid, blant annet:

 • Forbruker & Media – Norges største forbrukerdatabase som dekker demografi, mediebruk, adferd i sosiale media, opinionlederskap, holdninger og interesser
 • Global Web Index – verdens største forbrukerdatabase som gir sammenlignbar innsikt på tvers av 40+ land. Databasen dekker blant annet mediebruk, holdninger, interesser og et bredt spekter av merkevarepreferanser
 • Brandwatch – en av verdens største plattformer for overvåkning og analyse av sosiale media

Til slutt gir disse dataene innsikt ved utforming av en innholdsstrategi og utvelgelse av optimale partnere for kundekampanjer, nasjonalt og/eller globalt.

Mari Myhrbraaten

Seniorrådgiver / fagleder data og analyse

Relaterte leveranser

Our Målgruppeanalyse news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer