DNB Ung: Mennesker som merkevarebyggere

DNB Ung ønsket å løfte tilstedeværelsen i sosiale medier. Målgruppen, 18-30-åringer, responderte godt på kampanjeinnhold, men bankens Ung-konsept manglet innhold i sosiale medier som kunne leve over tid, og bygge en lojal og engasjert følgerskare.

Den yngre generasjonen er notoriske adblockers, de har vokst opp med sosiale medier og har et oppmerksomhetsspenn på få sekunder. Innsikt viser at de responderer godt på relevant stoff, så lenge det ikke oppleves påtvunget, og at de foretrekker mennesker fremfor ansiktsløse bedriftslogoer. Unge nordmenn oppfatter også banken som upersonlig og irrelevant i hverdagen, og de stoler heller på råd fra folk de kjenner, folk som kjenner dem godt eller folk de kan relatere seg til.

Et av tiltakene ble derfor å finne DNB Ungs ansikt utad som kunne formidle bankens budskap på personlig måte. Rett og slett historiefortellere som kunne gjøre bank, økonomi og finans relevant og engasjerende for ungdom i sosiale medier.

Slik fant vi de rette formidlerne
Sommeren 2018 satte vi i gang rekrutteringskampanjen. Kriteriene for søkerne var at de måtte være unge, utadvendte mennesker som trives foran kamera, hadde erfaring med videoproduksjon, og som kunne klare den vanskelige oppgaven med å gjøre kjedelige banktemaer morsomme og engasjerende. I tillegg skulle de ikke være kjente fra før. Målgruppen skulle kjenne dem som DNB Ung, ikke forbinde dem med produkter eller kjendisstatus. 

Kampanjen besto av totalt seks filmer med organisk og betalt spredning på Instagram, Facebook, YouTube og dnbung.no. Søkerne ble bedt om å sende inn en kort film der de presenterte seg selv og løste en oppgave. Slik kunne vi sikre at vi nådde de riktige kandidatene.

50 søkere
Kampanjen nådde 1,4 millioner mennesker og nærmere 50 videosøknader tikket inn. I søkerbunken fant vi både skuespillere, journalister, kjente influensere og fotografer.

Fra søkerbunken ble Morten og Kornelia plukket ut, og i september 2018 ble de presentert i DNB Ungs kanaler. I dag fungerer de som en del av DNB Ungs redaksjon som daglig publiserer innhold på Instagram.

20 000 følgere på Instagram
Den nye innholdsstrategien har blitt tatt godt imot av målgruppen. I løpet av de tre første ukene vokste antall følgere på Instagram med 400 prosent, og i skrivende stund følger mer enn 20 000 unge nordmenn de to ansiktene utad for banken. Tallet øker jevnt og trutt hver eneste dag – og engasjementet er høyt blant følgerne. DNB Ung trekkes stadig frem som en suksesshistorie på bransjearrangementer.

Specialist expertise: Kreativitet + Kampanje | The Studio, Markedsføring
Product: Målgruppeanalyse
Office: Oslo