DNB Ung kontaktet oss våren 2018 for å få hjelp til å løfte DNB Ung i sosiale medier. Målgruppen, 18-30-åringer, responderte godt på kampanjeinnhold, men bankens Ung-konsept manglet daglig innhold i sosiale medier som kunne leve over tid, slik at de kunne bygge en lojal følgerskare og engasjement.

Det er ikke bare-bare å skulle nå den yngre generasjonen i samfunnet vårt. De er notoriske adblockers, flasket opp på sosiale medier og har et oppmerksomhetsspenn på få sekunder. Innsikt viser at unge mennesker responderer godt på relevant stoff, så lenge det ikke oppleves påtvungent. De søker fremfor alt mennesker og individer i konsumering av innhold, fremfor ansiktsløse bedriftslogoer. I tillegg viste undersøkelser at unge nordmenn ser på banken som upersonlig og irrelevant i hverdagen, og de stoler heller på råd fra folk de kjenner, folk som kjenner dem godt eller folk de kan relatere seg til.

Et av tiltakene som sprang ut av strategien ble derfor å finne ansiktene utad for DNB Ung. Målet ble å finne personer som kunne formidle budskapene til DNB Ung – uten at de er banken selv. Rett og slett historiefortellere som kunne gjøre bank, økonomi og finans relevant og engasjerende for målgruppen i sosiale medier.

Sommeren 2018 ble rekrutteringskampanjen iverksatt. Kriteriene for søkerne var at de måtte være unge, utadvendte mennesker som trives foran kamera, hadde erfaring med videoproduksjon, og som kunne klare den vanskelige oppgaven med å gjøre kjedelige banktemaer morsomme og engasjerende! I tillegg skulle de ikke være kjente fra før – målgruppen skulle kjenne dem som DNB Ung, ikke på bakgrunn av en influenser-status eller egen merkevare.

Kampanjen bestod av totalt seks filmer med organisk og betalt spredning på Instagram, Facebook, YouTube og dnbung.no. Søkerne ble bedt om å sende inn en kort film der de presenterte seg selv og løste en oppgave. Slik kunne vi sikre at vi nådde de riktige kandidatene som traff på KPI-ene våre og fort kunne luke ut de som ikke evnet oppgaven.

Kampanjen nådde 1,4 millioner mennesker og nærmere 50 videosøknader tikket inn. I søkerbunken fant vi både skuespillere, journalister, kjente influensere og fotografer.

Fra søkerbunken ble Morten og Kornelia plukket ut, og i september 2018 ble de presentert i DNB Ungs kanaler som de nye ansiktene utad. I dag fungerer de som en del av DNB Ungs redaksjon som daglig publiserer innhold på Instagram.

Den nye innholdsstrategien har blitt tatt godt imot av målgruppen! I løpet av de tre første ukene vokste antall følgere på Instagram med 400 prosent, og i skrivende stund følger mer enn 20.000 unge nordmenn de to ansiktene utad for banken. Tallet øker jevnt og trutt hver eneste dag – og engasjementet er høyt blant følgerne. DNB Ung trekkes stadig frem som en suksesshistorie på ulike kommunikasjonsarrangementer i Norge.

Specialist expertise: Kreativitet + kampanje | The Studio, Markedsføring
Product: Målgruppeanalyse
Office: Oslo