Bærekraft + Samfunnsansvar | Better Impact™


Tilbake

Hill+Knowlton hjelper virksomheter med å ha en positiv påvirkning på mennesker og planeten.

Bedrer merkevarers mulighet til å påvirke mennesker og planeten. Den verden våre virksomheter opererer i endresEndringene skjer raskere og raskere og det øker kravene til at også vi  endres. 

H+K er en partner for sine kunder i å utvikle strategier som håndterer risiko, bygger omdømme og leverer vekst. Sammen hjelper vi kundene levere langsiktige, bærekraftige og gjensidig forretningsverdi.

Vi jobber med virksomheter som ønsker å bli bedre – vi dømmer ingen utfra historikk. Det som betyr noe er at du faktisk ønsker endring og at du har viljen til å konvertere ønsker til handling.

Våre rådgivere har ekspertisen og engasjementet til å hjelpe merkevarer ha en bedre påvirkning på mennesker og planete

Miljø + Bærekraft

Selskapsstiftelser + Filantropi

Mangfold + Inkludering

Organisasjoner + Veldedighet

Kriser + Humanitært arbeid

Logistikk + Forsyninger

Samfunnsengasjement

ESG + Resultater

Data + Analyse

Revisjon

Benchmark

Better Impact™ Målkort

Interessentprioritering

Materiellvurdering

Data + Analyse

Strategi + Rammeverk

Adferdsendring

Programutvikling

Filantropisk selskapsstrategi

Budskapsutvikling + Testing

Krise + Beredskap

Opinion + Medier

Adferdsendring

Integrert kommunikasjon

Tankelederskap

Ledersynlighet + Posisjonering

Kapitalvurdering

Partnerskap + Samarbeid

Interessentengasjement

Erfaringer

Better Impact-rapport

Selskapsansvar + Påvirknings-rapport

Finansiell kommunikasjon + ESG-investering

Tredjepartsvurderinger + Indeksering + Ranking

Måleprogrammer + Kommunikasjonseffekt

Relaterte leveranser

Our Bærekraft + Samfunnsansvar | Better Impact™ news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer