Better Impact™


Tilbake

Vi hjelper virksomheter med å ha en positiv påvirkning på mennesker og planeten.

Bedrer merkevarers mulighet til å påvirke mennesker og planeten. 

Den verden våre virksomheter opererer i endresEndringene skjer raskere og raskere og det øker kravene til at også vi  endres. 

Regulatorisk 

Raskere endringer i regulatoriske krav 

Investor 

Investorers økende interesse i miljømessige-, sosiale– og eierskapsstrategier (ESG) og deres effekt  avkastning. 

Samfunnsmessig


Påvirkningen langsiktige sosial og økonomiske ulikheter har på verdenssamfunnet 

Politisk 

Fraværet av en sammenhengende politisk filosofi og utfordringene det medfører. 

Menneskelig

Økningen i sosial aktivisme og beslutningspåvirkning 

Miljømessig 

Forventningen om at selskaper vurderer den miljømessige påvirkningen deres virksomhet medfører. 

H+K er en partner for sine kunder i å utvikle strategier som håndterer risiko, bygger omdømme og leverer vekst.

Sammen hjelper vi kundene levere langsiktige, bærekraftige og gjensidig forretningsverdi.

Hvem jobber vi med?

Vi jobber med virksomheter som ønsker å bli bedre – vi dømmer ingen utfra historikk. Det som betyr noe er at du faktisk ønsker endring og at du har viljen til å konvertere ønsker til handling.

Ekspertiseområder

Miljø og bærekraft

Selskapsstiftelser + filantropi

Mangfold + inkludering

Organisasjoner + veldedighet

Krise- og humanitært arbeid

Logistikk og forsyninger

Samfunnsengasjement

ESG og resultater

Vår tilnærming

Våre konsulenter har ekspertisen og engasjementet til å hjelpe merkevarer ha en bedre påvirkning på mennesker og planeten.

Data + analyse

Revisjon

Benchmark

Better Impact™ Målkort

Interessentprioritering

Materiellvurdering

Data + analyse

Strategi og rammeverk

Adferdsendrings-programmer

Programutvikling

Filantropisk selskapsstrategi

Budskapsutvikling + testing

Hendelser + krisehåndtering

Opinion- og mediehåndtering

Adferdsendrings-programmer

Integrert kommunikasjon

Tankelederskap

Ledersynlighet + posisjonering

Kreativt + digital kapitalvurdering

Partnerskap og samarbeid

Interessentengasjering

Erfaringer

Better Impact Rapport

Selskapsansvar / påvirknings-rapport

Finansiell kommunikasjon og påvirkning/ESG-investering

Tredjepartsvurderinger, -indeksering og -ranking

Måleprogrammer + kommunikasjonseffekt

For å lære mer om Better Impact™, klikk  her eller send en epost til betterimpact@hkstrategies.com.

Simen Johannessen

Seniorrådgiver / teamleder / fagleder reiseliv / fagleder bærekraft

Our Better Impact™ news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer