Å bygge opp en fagekspert som kan bjuda på, og dele av sin kunnskap er noe av det smarteste du kan gjøre som representant for et selskap eller organisasjon. Det gir synlighet, bygger omdømme og er en god ballast til den dagen du møter en krise.

Både medier, politikere og folk flest setter pris på at det finnes flinke folk der ute som forklarer både fag, og kompliserte temaer på en god måte. Det å etablere en eller flere gode fageksperter i selskapet eller organisasjonen din er et av de viktigste kommunikasjonsgrepene du kan ta.

Fageksperter styrker merkevaren og omdømmet

I selskapskommunikasjon er det ofte en viktig ting som glemmes: Folk. Kommunikasjon i og om et selskap helt uten å ha folk i fokus, eller med faktiske personer som avsender, blir fort en tørr og kjedelig affære. Saken henvises til notisene, og det er kun den harde kjernen, menigheten som allerede er interessert i selskapet ditt, som ender opp med å lese det du vil formidle.

Den beste måten å bygge omdømmet for en bedrift eller organisasjon, er gjennom å skape gode ambassadører, og vise frem de flinke folka som utgjør bedriften. For vi er jo folk flest alle sammen, og vi liker best å høre på andre personer vi kan identifisere oss med. Gode eksperter som bygger opp under selskapets formål og kommunikasjonsmål er derfor en effektiv ressurs.

En fagekspert må kunne formidle godt

La oss si at du eller en kollega sitter med mye kunnskap og kompetanse på et fagfelt. Det er helt sikkert noen som kan enda mer, men kan de formidle? Deler de? Hvis du ikke finner noen gode eksempler, kan det bety at det finnes en ledig plass for deg og ditt selskap.

La oss ta et eksempel fra akademia, og en utfordring som flere innen naturvitenskapsfagene (STEM) har: Rekruttering. Hvem gjør mest for å øke interessen og rekruttering til STEM-fag: Den litt artige geofysikeren som bruker enkle ord og fiffige eksempler for å vise hvordan undergrunnen ser ut? Eller geofysikeren som kun publiserer i tunge vitenskapelige magasiner, og som vegrer seg for å snakke i klarspråk for at ungdom, eller svigermor for den saks skyld, skal forstå?

Internt i geofysikermiljøet er det nok sistnevnte som har flest beundrere, men hvem gjør mest for å bygge interesse for STEM-fag eksternt? Hvem forklarer ting slik at du og jeg forstår? Hvem inviteres med i debatter og foredrag? Og hvem bygger på den måten omdømme til fag og institusjon utenfor «bobla»?

En sjekkliste for fageksperter

Vi har samlet noen utvalgte tips som kan brukes enten du vurderer å bygge opp en kollega eller deg selv som fagekspert. Det kan være litt vanskelig å innse at man selv er en ekspert, men spør kolleger, en mentor, partner eller en venn om du er i tvil. Om du er god på noe og liker å formidle, kan nettopp din kompetanse gi faglig tyngde og bygge omdømme for selskapet ditt.

Så hvordan går du frem? Det er mange veier til målet, men her får du en liten sjekkliste til inspirasjon:

 

  • Lag en kommunikasjonsplan med temaer og kanaler som passer for deg.

  • Del av kunnskapen din på en forståelig måte. Snakk slik at også ikke-eksperter forstår deg.

  • Aksepter at man av og til sier noe litt feil, men vær trygg på budskap og innhold slik at sjansen reduseres.

  • Vær aktiv! Skriv blogg (på Linkedin for eksempel), kronikker, kommenter og vis støtte når andre fagfolk skriver om samme type temaer.

  • Vær personlig, men ikke privat. Folk liker andre de kan identifisere seg med. Også på faglige nettverk som Linkedin fungerer mer personlige tekster svært godt.

  • Vær raus. Skryt av andre, samarbeid, og tagg andre på sosiale medier når du snakker om faget.

  • Vær åpen for at media og andre ikke alltid vil snakke om det du vil. Men tilpass deg, og bygg bro over til det du mener er viktigst.

  • Om du hater å formidle, misliker å være i fokus eller ikke klarer å snakke i klarspråk, da er nok ikke dette rollen du skal ta. Det er også lov.

Og til slutt, om det virker kleint å skulle «øse av din kunnskap» så husk at dette er en følelse de aller fleste kjenner på – og særlig de som kan faget best.

Det koster litt å bjuda på, men gevinsten kan bli enorm.

Ta kontakt med oss om du ønsker rådgivning innen selskapskommunikasjon eller vurderer å etablere en eller flere fageksperter.