Innhold + Publisering


Tilbake

Vi lager skreddersydd innhold for ulike flater, og forteller merkevarens historie gjennom effektive samarbeid, formater og kanaler.

I Hill+Knowlton har vi egne ekspertteam bestående av journalister, tekstforfattere, grafiske designere og filmskapere med mange års erfaring. De jobber med å velge ut hvem vi skal produsere innhold sammen med, hvilket format innholdet bør ha, og hvor innholdet skal leve. Valgene er basert på innsikt i oppførselsmønstre og en dyp kulturell forståelse for hvordan og hvorfor folk konsumerer innhold i dag. 

Våre innholdseksperter lager både uavhengig innhold for merkevaren og i samarbeid med medier, nettverk eller opinionsledere. De vet når det er riktig å jobbe sammen med påvirkere –og hvilke påvirkere dette bør være. 

I tillegg har de full kontroll på de ulike formatene, om det er snakk om redaksjonelt innhold, videoinnhold, podcast, infografikk, innhold i sosiale medier, eller annet. Våre eksperter har god oversikt over det stadig skiftende medielandskapet og kan vise hvordan og hvorfor du bør benytte de ulike kanalene. Mulighetene er mange, og vi er her for å dele av vår ekspertise på området. 

 

Relaterte leveranser

Our Innhold + Publisering news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer