Innsikt + Kommunikasjonsrådgivning | COVID-19


Tilbake

Miljøet forretninger driver i har endret seg drastisk under covid-19 pandemien, og endringene vil fortsette. Våre I-KRT rådgivere kan hjelpe deg og din bedrift med å minimere risiko, bygge godt renomme og sørge for hurtig vekst. Rådgiverne hjelper deg med innsikt og integrerte kommunikasjonsløsninger slik at bedriften din lettere kan manøvrere seg gjennom et samfunn i endring.

Ulike typer forretningsmiljøer

Når vi jobber med våre kunder er det viktig å ha et klart bilde av markedet og miljøet bedriften befinner seg i. Våre eksperter har observert og identifisert ulike typer forretningsmiljøer slik at din bedrift får råd og bistand som fokuserer på situasjonen dere befinner dere i, og sikrer et skreddersydd tilbud til utfordringene dere møter.

Noen markeder har forsvunnet eller er midlertidig suspendert. Hvordan skal du gjenoppfinne og starte virksomheten din på nytt med effektiv kommunikasjon hvis virksomheten din ble laget for et marked som ikke finnes lenger?

Forretningskrav:
Reinvent + Restart

Eksempel på markeder/sektorer: Restauranter. Kino/Underholdning

Noen markeder har blitt satt på pause eller går tregere under pandemien, men vil raskt starte opp på nytt på en ny måte i fremtiden. Hvordan kan du sikre deg en rask gjenoppretting hvis din virksomhet er i dette markedet? 

Forretningskrav: Update + Re-launch 

Eksempel på markeder/sektorer: Reise + Turisme, Flyselskaper

Endrede og utviklede markeder vil neppe komme tilbake til et punkt der de kan operere som før. De har utviklet seg til nye markeder som kombinerer elementer fra det gamle med elementer fra det nye. Hva er de nye markedene virksomheten din nå opererer i, og hvordan vil du tilpasse deg for å komme inn i dem?

Forretningskrav: Continue + Adapt

Eksempel på markeder/sektorer: Detaljhandel, Sport, Underholdning

Markedene for teknologi og innovasjon har blitt akselerert, og utviklet nye markeder raskere enn vi noen gang hadde forestilt oss. Hvordan akselererer og utvikler du forretnings- og kommunikasjonsstrategien din for å dra nytte av disse mulighetsmarkedene?

Forretningskrav: Accelerate + Evolve

Eksempel på markeder/sektorer: Netthandel, kommunikasjon og teknologi, nettbasert kommunikasjon, underholdning til hjemmet, leveringstjenester

Nye markeder blir født ut av den ‘nye normalen.’ Hvordan utnytter du disse nye markedene?

Forretningskrav: Innovate + Grow

Eksempel på markeder / sektorer: Kommunikasjon + teknologi

Lokal ekspertise + internasjonal innsikt

Selskaper må forstå og tilpasse seg disse markedene på ulike måter, og bruke kommunikasjonsverktøy for å effektivt tilpasse seg nye forretningsmiljøer.

I-KRT-teamet vårt kombinerer lokal regulatorisk ekspertise med internasjonal innsikt og omfatter politiske og regulatoriske spørsmål, kombinert med et fokus på mennesker og kultur, kartlagt mot de fem ulike forretningsmiljøene.

Plan Forward

I tillegg til vårt spesialiserte I-KRT-team, har vi en rekke Plan Forward-produkter og tjenester tilpasset gjeldende og forventede scenarier som pandemien har ført til. Produktene kan brukes sammen med hverandre eller individuelt, for internt bruk eller som en tjeneste for kunder, lokalt og globalt.

Har du spørsmål? Kontakt henrik.halvorsen@hkstrategies.com

Our Innsikt + Kommunikasjonsrådgivning | COVID-19 news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer