Data + Analyse


Tilbake

Hill+Knowlton baserer vi arbeidet vårt på data og innsikt for å oppnå målbar effekt i vårt arbeid med kommunikasjon.

Data ligger i hjertet av H+K sin tilnærming til kommunikasjon. I vårt nettverk finner du analytikere og dataeksperter som jobber side om side med innholdsprodusenter og strateger, kreatører og designere – alle med mål om å levere så gode resultater som mulig. Uavhengig av om det gjelder å finne det riktige øyeblikket for å kommunisere med nøkkelinteressenter, identifisere mulighetsrommet et selskap kan ta i markedet, eller å lage kreative kampanjer som engasjerer folk flest, handler vårt data- og analysearbeid om å gi et best mulig og datadrevet grunnlag for våre kundeprosjekter. 

Vårt mål er å hjelpe deg med å forstå dine interessenter, avdekke innsikt og bidra med målbar effekt i vårt kommunikasjonsarbeid.  

Blant verktøyene vi har tilgjengelig i vårt arbeid med innsikt og analyse er:

Made to Measure™

Audience Mapping

Sherlock+

Space+ / Space-

360 Reputation Monitor

Relaterte leveranser

Our Data + Analyse news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer