– Det er ingen som tror eller mener at vi kan «skru på» Norge igjen og være tilbake der vi var 11. mars. Vi skal ikke tilbake til der vi var. Vi skal finne frem til en ny normal, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeids- og sosialministeren tegnet et noe dystert bilde av fremtidens økonomiske handlingsrom under et virtuelt besøk hos Gambit 30. april. Norge er kjent for et velfungerende arbeidsmarked og gode sosiale ordninger. Nå trues velferden av pandemi og sterkt fallende oljepriser. Selv uten koronakrise ville situasjonen for olje- og gassnæringen samt leverandørindustrien vært dramatisk i seg selv. Statsråden betegnet situasjonen for det norske arbeidsmarkedet som intet mindre enn ekstrem. Fra New York til New Dehli har verden stengt – og sjokkeffekten for verdensøkonomien er uten sidestykke.

– Vi var tidlig klar over at NAV ville bli testet til det ytterste
Da koronakrisen for alvor rammet Norge, prioriterte Arbeids- og sosialdepartementet det viktigste først: Man måtte raskt få på plass et nytt permitteringsregelverk og sørge for at flest mulig fikk mest mulig av pengene sine så raskt som mulig. I perioden 12. mars til 30. april ble det vedtatt en rekke endringer og ordninger med store konsekvenser for velferds- og arbeidsforvaltningen. På kort tid ble regelverkene for permittering og dagpenger endret, omsorgsdagene utvidet og finansieringsansvaret for sykepenger annerledes – i tillegg til at helt nye ordninger skulle stables på beina. Det ble tidlig klart at NAV sin kapasitet ville testes til det ytterste.

Arbeids- og sosialministeren bemerket at etaten har opplevd enorm pågang. Norge har nemlig ikke sett maken til en så rask ledighetsøkning som nå. Siden midten av mars har NAV fått inn mer enn 416 000 søknader om dagpenger. 88% av disse er knyttet til permitteringer. På lik linje med andre norske arbeidsplasser rammes dessuten også NAV av sykdom, ansatte i karantene og pålegg om hjemmekontor. Oppe i det hele skal etaten få på plass nye løsninger for helt nye ordninger på et område som er svært komplisert, både juridisk og teknisk. Selv anslår NAV at pågangen vil være tilbake på normalt nivå først i slutten av juli.

– Systemene våre er ikke laget for en situasjon hvor 400 000 blir ledige og permitterte i løpet av et par uker. NAV har vært forberedt på at det kan komme raske økninger i ledigheten, men omfanget av krisen var det nok ingen som var fullt ut forberedt på, sier Røe Isaksen om beredskapen.

Når lander det første flyet med kinesiske turister i Tromsø for å se på nordlyset?
For å bøte på en ekstraordinær situasjon har den offentlige forvaltningen måttet ty til nødløsninger og midlertidige tiltak. Disse skal nå rulles tilbake. Der fokuset tidligere har vært på smittebegrensning og kompensasjon, skal fokuset fremover være på klassisk stimuleringspolitikk. I fase tre må vi ha to tanker i hodet samtidig og vurdere nøye hvilke verktøy som trengs i fasen vi er på vei inn i. Etter alle solemerker vil den økonomiske krisen vedvare lenge etter at den medisinske fasen av krisen er forbi. Akkurat det har nok ikke seget inn hos folk flest, sier statsråden.

Det er lettere å drive stimuleringspolitikk med begrenset økonomisk krise i noen sektorer. Nå har vi en situasjon hvor vi kanskje får en sterk nedgang i flere bransjer samtidig. Det er foreløpig vanskelig å si noe om de langsiktige virkningene av krisen, men det blir lenge til Tromsø får besøk av kinesiske turister som skal få med seg nordlyset, konstaterer statsråden.

– Etter alle solemerker vil den økonomiske krisen vedvare lenge etter at den medisinske fasen av krisen er forbi.

Torbjørn Røe Isaksen