Verden står overfor flere utfordringer. Den nåværende covid-19 situasjonen, men også utfordringene med klimakrisen, gjør det stadig viktigere å tenke nytt rundt hvordan fremtidens bærekraftige arrangementer kan se ut.

Flere arrangementer, festivaler og konferanser har den siste tiden blitt avlyst, men vi ser også at mange har klart å engasjere sitt publikum gjennom gode digitale løsninger. Vi i Gambit H+K har bistått en rekke kunder med å konvertere fysiske møteplasser til gode virtuelle univers og møteplasser. I samarbeid med våre partnere innen streaming, invitasjonssystemer og app-utvikling har vi klart å skape gode brukerreiser før, under og etter arrangementet.

Digitale verktøy og innovasjon vil være en av de viktigste drivkreftene for å løse utfordringene vi står overfor. Corona-situasjonen har satt i gang flere prosesser, og gode digitale løsninger for hvordan vi møtes i et digitalt univers har blitt utviklet i rekordfart.

Selv om ikke alle deltakerne kan møte opp fysisk, finnes det fortsatt gode muligheter til å skape unike brukerreiser og innholdsrike arrangementer på tvers av landegrenser.

Gambit H+K har et stort internasjonalt nettverk med over 80 kontorer rundt om i hele verden. Dette gir muligheter for å sette opp studio- og streamingløsninger internasjonalt som sikrer god kvalitet på bilde, lyd og nettverkslinje slik at foredragsholdere, ambassadører eller andre viktige talspersoner som befinner seg andre steder i verden enkelt kan kobles på ditt arrangement uten ekstra reisekostnader.  

Vi tror digitale arrangementer/møteplasser vil bli enda mer populært og viktig i fremtiden – alene og i kombinasjon med fysiske møter. Vi hjelper deg med å finne løsningen som passer dine ønsker og behov.

Ta kontakt med Vegard Bjørtuft for mer informasjon.

Start video