Event


Tilbake

Hill+Knowlton har gjennom mange år utviklet en arbeidsmetode for å gjennomføre arrangementer på en systematisk og helhetlig måte. 

Vårt event-team har bred erfaring fra alle typer arrangementsarbeid, og sørger for en profesjonell og smidig gjennomføring. Vi har et solid tverrfaglig team som kan løse alle typer event-oppdrag, og som evner å tenke helhetlig og langsiktig.

I Hill+Knowlton har vi mye erfaring med å markedsføre arrangementene, både gjennom betalte og fortjente kanaler. Vi har med stor suksess klart å skape engasjement, sikre deltakelse og fremme budskap i fasen før og etter et arrangement. Vårt team av designere og innholdsprodusenter kan også lage profileringsmateriell og innhold som forlenger arrangementets levetid, og som skaper et helhetlig inntrykk under gjennomføring. 

Vi planlegger og gjennomfører konferanser, store publikumsarrangementer, kick-off, sommerfest, julebord, lanserings-eventer, produktlanseringer, sampling-eventer og roadshows, for å nevne noen. 

I Hill+Knowlton har vi også opprettet våre egne «Eventvettregler» – retningslinjer for hvordan vi gjennomfører bærekraftige arrangementer med minimalt miljøavtrykk.

I kjølvannet av koronapandemien har vi også videreutviklet vår kompetanse på digitale eventer. Les mer om våre tjenester på dette området her. 

Vegard Bjørtuft

Seniorrådgiver / fagleder idrett, event og sponsorater

Relaterte leveranser

Our Event news + insights

Sektorer

H+K leverer dyp industrikunnskap kombinert med spesialistkompetanse. Vi forstår våre kunders økosystemer og hvordan engasjere deres publikum.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer