Verdens beste forutsetninger for å komme raskt gjennom krisen

– Norsk politikk har vist seg fra sin beste side, sier Siv Jensen om regjeringens og Stortingets håndtering av koronakrisen.

I et digitalt frokostmøte 16. april delte FrP-leder Siv Jensen sine tanker om koronatiltakene og veien videre. Den tidligere finansministeren ga møtedeltakerne sitt syn på regjeringens håndtering av krisen og bemerket at norsk politikk har klart å stå samlet i håndteringen. Hun understreket imidlertid at man naturlig nok ikke har kunnet innrette de nye tiltakene og ordningene med kirurgisk presisjon. Tingenes tilstand krever nemlig hurtige reaksjoner. Jensen oppfordret derfor til at tiltakene forvaltes med omhu.

– Det er Stortingets jobb å være utålmodig

FrP-lederen snakket også om hvilke økonomiske virkemidler og politiske grep hun tror blir tatt i bruk videre, og om Fremskrittspartiets ambisjonsnivå for tiltakene som kommer. Fremskrittspartiet etterlyser en grundigere oppfølging av norsk reiselivsnæring og er utålmodig hva angår tiltak som kan bidra til å stabilisere olje – og gassnæringen etter det kraftige oljeprisfallet. Jensen mener at næringen fremdeles er en viktig driver for norsk økonomi, og at midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet og bredere investeringer for å kunne holde aktiviteten oppe på norsk sokkel, vil være avgjørende for den norske velferden. Siv Jensen fastslo at FrP vil henge i leggen på regjeringen til en løsning som er i tråd med det en samstemt næring har spilt inn til regjeringen foreligger.

 – Om å gjøre å treffe rett

Den neste krisepakken vil handle om aktivitetsfremmende tiltak. Norge har erfaringer fra to kriser det siste tiåret som vil komme godt med når nye tiltak skal vurderes. Den tidligere finansministeren var selv med på å håndtere konsekvensene av oljeprisfallet i 2014. Om det sier Jensen at tiltakene fungerte godt og at disse kom på plass hurtig. Den gangen lyktes man med å holde både sysselsettingen og produksjonen oppe. Under finanskrisen noen år tidligere derimot, mener Jensen at vi kom litt for sent i gang. De iverksatte tiltakene funket først etter at vi var kommet oss gjennom den verste delen av krisen og resultatet var en overstimulert norsk økonomi. Partilederen sier at det er om å gjøre å treffe rett med hva slags aktivitetsfremmende tiltak som nå er riktig, i forhold til hvor man ser de største utfordringene i norsk næringsliv. 

På tide å parkere symbolpolitikken?

Norge er en liten og vid åpen økonomi, hvor store deler av det vi tjener penger på er eksportrelatert virksomhet som vil lide lenge under at verdensøkonomien er i ulage, bemerket den tidligere finansministeren. Jensen mener at selv om vi lykkes i å gradvis åpne eget samfunn, er vi avhengig av å få fart på de eksportrelaterte næringene som jo er de største bidragsyterne inn i statskassa. Betydningen av privat verdiskaping for norsk økonomi forutsetter at næringslivet har konkurransedyktige rammebetingelser, og at norske politikere rigger skatte- og avgiftssystemet vårt samt offentlig byråkrati så effektivt som mulig. Ifølge Jensen er tiden nemlig kommet for å parkere symbolpolitikken i norsk politisk debatt. Vi har ikke råd til dyre og ineffektive klimatiltak, ei heller en offentlig sektor som vokser ubegrenset. Løsningen på utfordringene er å legge til rette for en vekstvillig omstilling av norsk næringsliv.

I ukene som kommer, vil Jensen og Fremskrittspartiet fokusere på hvordan det norske samfunnet skal se ut i årene som ligger foran oss. – Vi har fortsatt verdens beste forutsetninger for å raskt kunne komme ut av dette, gjennom dette og videre, sier Jensen. Hun tror ikke vi kommer tilbake til det samfunnet vi hadde for få uker siden – samfunnet vårt kommer til å se helt annerledes ut. Så gjenstår det å se om partilederen får rett.