Norad: Nattevandring for bærekraftsmålene

H+K har utviklet konseptet «Nattevandringer for bærekraftsmålene», som løfter FNs bærekraftsmål fra lukkede toppmøter og ut til folket.

Målgruppene er store og komplekse, fra politikere, kommuneledelse og næringsliv, til sivilt samfunn og medier.

H+K har gjennomført et påvirkningsløp mot flere av de største kommunene i Norge og jobbet sammen med politisk ledelse for å arrangere bærekraftige arrangementer i deres regioner. Vi har jobbet med forebyggende beredskapsplaner for store utendørsarrangementer med flere tusen deltakere. I tillegg har vi utviklet risiko og sårbarhetsanalyser (ROS), vært i dialog med nødetater, berørte grupper og media.

80 000 nattevandrere over hele Norge
Hver gang Norads talsperson har uttalt seg om prosjektene på TV og nyhetssendinger har H+K levert medie- og budskapstrening i forkant. Alle riksmedier og lokale medier har vært tilstede i de regionene som nattevandringene har blitt utført i, og over 300 mediesaker har blitt laget om konseptet.

H+K har gjennomført nattevandringer i Rjukan, Ålesund, Oslo, Bergen, Asker, Bodø, Sandnes, Tromsø og Kristiansand. På turene har vi for midlet kunnskap om bærekraftsmålene, og sammen med deltakerne har vi skapt spektakulære aktiviteter som har spredd seg til resten av landet. Over 80 000 personer har deltatt på nattevandringene mellom 2017 og 2019.

12 millioner visninger
Arrangementene har hele tiden vært et virkemiddel, og ikke et sluttresultat. Vi har laget filmer som har blitt distribuert i sosiale medier, samt utviklet en digitalstrategi som tok filmene ut i egne, fortjente og kjøpte mediekanaler. I tillegg har vi aktivt benyttet sosiale medier i forkant for å skape oppmerksomhet og engasjement. Videoene har fått over 12 millioner visninger på Facebook og over 1,3 millioner kommentarer, likes, delinger og reposter i sosiale medier. Siden 2017 har kjennskapen til bærekraftsmålene økt med 25 prosentpoeng i Norges befolkning.

Fra Oslo med kjærlighet
I forbindelse med nattevandringen i Oslo, laget vi filmen «Fra Oslo med kjærlighet» som er sett over to millioner ganger i sosiale medier. Filmen bidro til at hele 12 000 personer gikk vår lysløype for bærekraftsmålene til Ekebergåsen.

«Nattavandring for bærekraftsmålene» har vunnet åtte internasjonale gullpriser i SABRE Awards, som er PR-bransjens største internasjonale konkurranse.

Sector: Myndighetskontakt + Offentlig sektor
Specialist expertise: Event, Markedsføring, Kreativitet + Kampanje | The Studio
Office: Oslo