Møteplass Oslo 2020: Samferdsel og infrastruktur på den politiske agendaen

11-12. august arrangerte Gambit H+K, Møteplass Oslo. Arrangementet var et alternativ til Arendalsuka som i år ble avlyst. 

Gjennom tre dager ble det arrangert 20 arrangementer som samlet sentrale aktører innen politikk, næringsliv og samfunn.  

Når Norge skal ut av krisen vil investeringer i samferdsel, bygg og infrastruktur være avgjørende. 12. august hadde Møteplass Oslo en egen temadag som satt søkelys på dette. Aktørene som arrangerte debatter var Statens Vegvesen, EBA, SWECO samt Entreprenørforeningen Oslo og Viken i samarbeid med Miljøetaten i Oslo kommune. Disse arrangementene omhandlet tema som krisepakker, miljø og bærekraft, fremtidens samferdselspolitikk samt offentlige innkjøp. Blant innlederne var statsråd Sveinung Rotevatn, statsråd Nicolai Astrup, stortingsrepresentant Bård Hoksrud, direktør i klimaetaten Heidi Sørensen, Finansråd i Viken Hallvard Ingebrigtsen, administrerende direktør i Ruter Bent Reitan Jenssen og Veidirektør Ingrid Dahl Hovland.  

Gambit H+K var ansvarlig for planlegging, markedsføring og praktisk gjennomføring av arrangementene.  

Sector: Myndighetskontakt + Offentlig sektor
Specialist expertise: Event, Myndighetskontakt
Office: Oslo