Ting vi er stolte av: 

Slik førte snikskryt til skyhøye søkertall 

Vi fikk i oppgave å lage en studentrekrutteringskampanje for Universitetet i Oslo for våren 2020. Det er hard konkurranse blant utdanningsinstitusjonene om å tiltrekke seg de beste studentene og man må tørre å tenke annerledes for å nå gjennom til de rette kandidatene. Morgensdagens studenter bruker ikke tradisjonelle informasjonskanaler, har nulltoleranse for irrelevant innhold og har alltid «ad-blockeren» skrudd på.

Innsikten fra den årlige søkerundersøkelsen viser at Universitetet i Oslo scorer jevnt høyt på de fleste rasjonelle parameterne for hva studenter er opptatt av. Kvaliteten på utdanningen, dyktige undervisere, gode utvekslings- og fremtidsmuligheter etc.

Vi gjennomførte derfor fokusgrupper med potensielle søkere og fikk bekreftet at UiO ikke har noe problem med å fremstå både seriøse og faglig tunge. Det de derimot scorer lavt på er de emosjonelle argumentene som kan bidra til at man faktisk gleder seg til å begynne på et bestemt universitet. Studentene sier at de i stor grad lar seg påvirke av det personlige møtet med UiO, men at de ikke opplever at de ser dette i kanalene de bruker.

Målgruppe:

Kampanjen skal tiltrekke seg motiverte søkere i aldersgruppen 18-22 år som engasjeres av, og som har forutsetninger for, et studieløp ved landets beste universitet.

Primærmålgruppe:

  • 18-22 år nasjonalt, og som har evnen til å studere på universitet.

Sekundærmålgruppe:

  • Foreldre til primærmålgruppen

Løsning

UiOs bredde og størrelse er det som gjør det unikt i Norge, men det er også en utfordring om man skal kommunisere det nære og personlige. Vi tok tilbakemeldingene fra studentene på alvor og bestemte oss for å lage en kampanje der vi løftet frem et spisset utvalg av de små tingene som gjør det ekstra bra å være student ved UiO.

Kampanjen «Ting vi er stolte av» er en serie med morsomme, fargerike og stiliserte «video-teasere» av de menneskene og mulighetene som gjør det ekstra bra å være student ved UiO. Videoene har en visuell stil, lengde og format designet spesielt for sosiale medier, og en dramaturgi som treffer en målgruppe med ekstremt kort oppmerksomhetsspenn.

Kampanjen tar utgangspunkt i åtte utvalgte satsingsområder som viser noe av det beste du kan oppleve og bli en del av på UiO. Engasjerende undervisere, meningsfull læring, forskning som kan forandre verden, studenter som lærer på nye spennende måter, lidenskapelig nerding og ikke minst Norges hyggeligste faddere.

Vi utviklet en visuell profil basert på den fargerike, positive stilen som ofte blir brukt på Instagram og Snapchat av folk som viser frem noe de er spesielt stolte av. Vi laget 32 plattformtilpassede filmer som på 10 sekunder gir en smakebit av de beste opplevelsene du kan få på UiO. Filmene ble utviklet med en dramaturgi og lengde designet for å vekke nysgjerrighet og klikk. Alle filmene kommer også i 6-sekunder versjoner som omgår annonse-skipping på plattformer som YouTube.

I samarbeid med mediebyrået er filmene distribuert gjennom målrettede videoannonser på Snapchat, Instagram, Facebook og YouTube. Innholdet i hver film ble kryssjekket mot interessene til ulike deler av målgruppen for å treffe potensielle studenter med rett interessefelt. Hver film leder inn til en landingsside på UiO.no der søkerne kan lese mer om menneskene og mulighetene og finne informasjon om opptak relevant for deg.

Resultater

Kampanjen pågår frem til samordnet opptak 15. april, 2020 og optimaliseres fortløpende.

Sector: Myndighetskontakt og offentlig sektor
Specialist expertise: Markedsføring
Office: Oslo