UiO: Ting vi er stolte av

Morgensdagens studenter bruker ikke tradisjonelle informasjonskanaler,  har nulltoleranse for  irrelevant  innhold  og  har  alltid «ad-blockeren» på. Likevel lykkes UiOs rekrutteringskampanje 2020 med å skaffe rekordhøye søkertall.

Innsikten  fra  den  årlige søkerundersøkelsen  viser at Universitetet  i Oslo scorer  jevnt over høyt på  de fleste  rasjonelle  parameterne  for hva studenter er opptatt av.  Kvaliteten  på  utdanningen, dyktige  undervisere,  gode utvekslings- og fremtidsmuligheter  etc.

Slik lærte vi mer om målgruppen
Vi gjennomførte fokusgrupper med potensielle  søkere  og fikk  bekreftet  at UiO  ikke har noe problem med å  fremstå  både seriøse og faglig tunge.  Det de derimot scorer lavt på er de  emosjonelle  argumentene  som  kan bidra til  at  man  gleder  seg til å  begynne på universitet. Studentene  sier at de  i stor grad  lar seg påvirke av det personlige møtet med UiO, men at de ikke  opplever  at de  ser dette  i kanalene de bruker.

Målgruppen var motiverte søkere i aldersgruppen 18-22 år som  engasjeres av, og som har forutsetninger for, et studieløp ved landets beste  universitet, samt deres foreldre.

UiOs  bredde og størrelse er det som gjør det unikt i Norge, men  det er  også en utfordring når vi skal kommunisere det nære og personlige.  Vi tok  tilbakemeldingene fra studentene  på alvor  og  lagde  en kampanje der vi  løftet frem  et  spisset  utvalg av de  små  tingene som gjør det ekstra bra å være student ved UiO.

Ting vi er stolte av
Kampanjen  «Ting vi er stolte av»  er en serie  med morsomme, fargerike og  stiliserte  «video-teasere» om   menneskene og mulighetene ved UiO. Videoene har visuell stil, lengde og format designet spesielt for sosiale medier,  og en  dramaturgi  som  treffer en  målgruppe med ekstremt kort oppmerksomhetsspenn.

Kampanjen  tar utgangspunkt i  åtte  utvalgte områder. Engasjerende undervisere,  meningsfull læring,  forskning  som kan forandre verden,  studenter som lærer på nye  måter, lidenskapelig  nerding  og  ikke minst det sosiale.

Vi utviklet en visuell profil basert på den fargerike, positive  stilen  som ofte blir brukt på  Instagram  og  Snapchat, og 32 filmer på 10 sekunder.  Alle filmene kom også i seks-sekunder versjoner som omgår annonse-skipping  på plattformer som  YouTube.

I samarbeid med mediebyrået  er  filmene distribuert gjennom målrettede  videoannonser  på  Snapchat,  Instagram,  Facebook  og  YouTube.  Innholdet i hver film ble  kryssjekket  mot  interessene til  ulike deler av målgruppen  for å  treffe potensielle studenter med rett interessefelt.  Hver film leder inn til en landingsside på UiO.no der  søkerne  kan lese mer om menneskene og mulighetene og finne viktig informasjon.

Rekordmange søkere
Kampanjen var svært vellykket med 4,5 millioner videovisninger, 96 % dekning i målgruppen og over 30000 besøkende til UiO.no.

Tall fra samordna opptak viser at UiO hadde en økning på 16 prosent i antall søkere i 2020. Dette er nesten dobbelt så mange som det nasjonale gjennomsnittet. Veksten er også aller størst blant de yngste søkerne. Nasjonalt er økningen for denne gruppen på 11,5 prosent, mens UiO har 19,1 prosent flere søkere i denne aldersgruppen enn i 2019

Sector: Myndighetskontakt + Offentlig sektor
Specialist expertise: Markedsføring
Office: Oslo