KLD: Act #ForNature

Klima- og miljødepartementet (KLD) ønsket å gjennomføre et arrangement i Oslo i forbindelse med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatns verv som president for FNs miljøforsamling. Hensikten var å planlegge den femte miljøforsamlingen, og diskutere mulige løsninger og tiltak for naturen sammen med sivilsamfunnet.

Fra fysisk konferanse til et heldigitalt univers
Gambit H+K foreslo i utgangspunktet å gjennomføre konferansen på The Hub i Oslo, men på grunn av koronaviruset måtte vi finne andre løsninger. Sammen med KLD bestemte vi oss for å gjøre hele arrangementet digitalt, og opprettet et virtuelt univers der deltakere fra hele verden kunne logge inn, chatte med hverandre og svare på enkle meningsmålinger knyttet til temaene for konferansen. Vi ønsket å gjøre dette digitale universet så interaktivt som mulig.

Foredragsholdere, moderatorer og tema for arrangementene ble planlagt sammen med UNEA og FORUM.

Act #ForNature
7 til 10. juni gjennomførte vi Act #ForNature, en heldigital virtuell møteplass med hovedbase i Oslo. Gambit H+K planla arrangementet, utarbeidet den digitale plattformen, designet materiell, markedsførte og gjennomførte til sammen seks arrangementer.

Ved å avvikle konferansen digitalt kunne næringsliv, aktivister, regjeringsmedlemmer, organisasjoner og akademia fra hele verden hektes på uavhengig av lokasjon og smittevernhensyn. Dette resulterte i et interessant program som appellerte til målgruppen.

Bidragsytere fra hele verden
Til sammen bidro 67 talere og åtte moderatorer fra alle verdenskontinentene. Den digitale konferansen ble produsert fra Oslo Streaming Senter, og et pop-up studio i FN-bygningen i Nairobi. I tillegg til disse «hubene» ble også talere fra flere ulike steder i verden koblet direkte til plattformen.

Plattformen var pakket inn i konseptets og miljøforsamlingens profil. Profilen ble også integrert fysisk i studio og i all markedsføringen. Gambit H+K produserte logoer, farger, fonter, bilder, illustrasjoner, ikoner og andre profilelementer.

Vi produserte også jingler, en introduksjonsfilm, nedtelling, animasjoner for alle skjermer i studio, overganger og en felles mal for Keynotes. Den grafiske innpakningen sørget for en tydelig visuell identitet i alle deler av arrangementet, fra annonser i sosiale medier til registrering.

2040 deltakere
Arrangementet skapte stor begeistring internt hos KLD og UNEP. I tillegg fikk vi meget god respons fra deltakere og publikum. Det var 2847 deltakere som registrerte seg, 2040 deltakere som logget seg inn på plattformen, og det kom inn 604 kommentarer og spørsmål til talere. I løpet av de fire dagene samlet vi deltakere fra hele 124 ulike land.

Totalt gjennomførte vi over 20 ulike seanser under konferansen, fra større Townhalls med flere tusen deltakere på plattformen til mindre interaktive møter.

Sector: Myndighetskontakt + Offentlig sektor
Specialist expertise: Digitale eventer, Innhold + Publisering
Office: Oslo