Hydro | We Are Aluminium

I 2017 kjøpte Hydro opp Sapa, som gjorde at Hydro kunne levere hele verdikjeden, fra utvinning av bauksitt til produksjon av ferdige aluminiumselementer. For å sikre en felles ny kultur og merkevare utviklet Gambit H+K nytt brand og markeds- og employer branding-strategi med tilhørende plattform og lanseringskampanje. Målet var å knytte Hydro nærmere til kjerneproduktet aluminium, vise hele den nye verdikjeden og fremheve bærekraft, innovasjon, mot, omsorg og samarbeid. 

Historien om Hydros 35 000 ansatte
Konseptet «We Are Aluminimum» er en samling historier om stort potensial, hardt arbeid og løsninger som former liv. Det er historier om fremtidsrettede løsninger, ambisiøse ideer og hvordan aluminium forandrer verden, fortalt gjennom Hydros 35 000 ansatte som hver dag produserer verdens mest bærekraftige aluminiumløsninger. 

Sammen med Hydro identifiserte vi et utvalg ansatte med unike historier, ferdigheter og kompetanseområder som kunne kommunisere de overliggende strategiske budskapene. Vi besøkte aluminiumsanlegg der vi intervjuet, filmet og fotograferte «heltene.» Hydros historier ble distribuert gjennom annonser, editorials og film i både digitale og analoge kanaler. Gambit H+K utviklet og produserte alt reklamemateriell og tilpasset det til forskjellige markeder og språk. Dette ble gjort mulig gjennom et nært samarbeid mellom Hydro og H+K-kontorer over hele Europa og USA.

Kjennskapen til Hydros virksomhet økte
Kampanjen nådde 3,3 millioner mennesker på digitale kanaler i Norge alene. Gjennomsnittsfrekvensen per bruker i kampanjeperioden var 6 i digitale kanaler. 90 % av seerne så minimum 25 % av videoene. Alle kampanjens rekkevidde-, frekvens- og trafikkmål ble overgått. 

Og viktigst av alt – etter kampanjen økte oppfatningen av Hydro som et aluminiumselskap med 22 % i befolkningen.

Sector: Energi + Industri, Myndighetskontakt + Offentlig sektor
Specialist expertise: Innhold + Publisering, Finkom + Transaksjonsrådgivning, Kreativitet + Kampanje | The Studio
Office: Oslo