Hydro - merkevare og kommunikasjonsstrategi

Oppgaven
I 2017 kjøpte Hydro opp Sapa, som gjorde at Hydro kunne levere hele verdikjeden, fra utvinning av bauksitt til produksjon av ferdige aluminiumselementer. For å sikre en felles ny kultur og merkevare ble det utviklet en strategisk brand, markeds og employer branding strategi med tilhørende plattform og lanseringskampanje som skulle knytte Hydro til aluminium, vise hele den nye verdikjeden og fremheve verdiene bærekraft, innovasjon, mot, omsorg og samarbeid. 

Ideen
Konseptet «We are aluminimum» er en samling historier om stort potensial, hardt arbeid og løsninger som former våre liv. Dette er historier om fremtidsrettede løsninger og ambisiøse ideer. «We are aluminimum» er historier om hvordan aluminium forandrer verden, fortalt gjennom 35 000 ansatte som hver dag arbeider for å produsere verdens mest bærekraftige aluminiumløsninger. 

Gjennomføring
Sammen med Hydro identifiserte vi et utvalg ansatte med unike historier, ferdigheter og kompetanseområder som kunne kommunisere de overliggende strategiske budskapene. Vi besøkte aluminiumsanlegg der vi intervjuet, filmet og fotograferte «heltene.» Hydros historier ble distribuert gjennom annonser, editorials og film i både digitale og analoge kanaler. Gambit H+K utviklet og produserte alt reklamemateriell og tilpasset det til forskjellige markeder og språk. Dette ble gjort mulig gjennom et nært samarbeid mellom Hydro og H+K-kontorer over hele Europa og USA.

Resultater
Kampanjen nådde 3,3 millioner mennesker på digitale kanaler i Norge alene. Gjennomsnittsfrekvensen per bruker i kampanjeperioden var 6 i digitale kanaler. 90% av seerne så minimum 25% av videoene. Alle kampanjens rekkevidde-, frekvens- og trafikkmål ble overgått. 

Viktigst av alt: Etter kampanjen økte oppfatningen av Hydro som et aluminiumselskap med 22% i befolkningen

 

Sector: Energi + industri, Myndighetskontakt og offentlig sektor
Specialist expertise: Innhold + publiseringsstrategi, Finkom + Transaksjons-rådgivning, Kreativitet + kampanje | The Studio
Office: Oslo