Hva om du kunne leve et annet liv i et underutviklet land gjennom sosiale media…

Norge er på verdenstoppen i bistand når vi ser på antall kroner brukt per innbygger. Årlig går 1 prosent av landets BNI til utviklingsarbeid, men kjennskapen til hvordan pengene brukes, og hvilke resultater bistandsprosjektene gir, var lav. Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid har et særskilt ansvar for å formidle kunnskap om og resultater av hele bredden av norsk bistand. Gambit H+K fikk utfordringen med å øke kunnskap om norsk utviklingspolitikk, spesielt hos yngre målgrupper.

Nordmenn har trukket vinnerloddet. Våre bekymringer havner stort sett i kategorien i-landsproblemer. Men hva hvis du var født et helt annet sted – i Ghana, Nepal eller Kenya? Hvordan hadde livet ditt sett ut da? Denne enkle, men utfordrende tanken, ble utgangspunktet for to kreative kampanjer, der de unge selv kunne være med å gi svarene.

BLI FØDT PÅ NY:

Bli født på ny var en digital plattform som lot brukeren bli født på ny i et av utviklingslandene Norge samarbeider med. Brukeren gikk inn på kampanjesiden til Norad som ble koblet til Facebook-profilen deres. Alle som ble gjenfødt fikk et nytt navn og en ny Facebook tidsline. Tidslinjen forteller livshistorien din, basert på statistikk fra ditt nye hjemland og ulike utviklingsindikatorer som er offentlig tilgjengelig.

Faktorer som utdanningsnivå, barne- og mødredødelighet, krig, konflikt og naturkatastrofer ble alle kombinert for å fortelle nettopp din livshistorie, fra fødsel til dagen i dag. Ved å vise små og store utfordringer i form av statusoppdateringer fra hverdagen, ble bistandsproblematikk levende og nært. Bli født på ny var designet for å vekke oppmerksomhet, skape debatt og gi ble en viral spredningsmekanisme som drev trafikk til den andre delen av kampanjen, NM i bistand.

NM I BISTAND:
NM i Bistand var en 10 uker lang konkurranse, spesielt rettet mot ungdom i alderen 16-18 år. Deler av konkurransen var utviklet som en klassekonkurranse, hvor vinnerklassen vant en tur til Tanzania. På denne måten sikret vi at NM i bistand ble en del av skolens pensum og en stor «snakkis» i skolegården.


For å vinne måtte man ikke bare demonstrere svært god kunnskap om norsk bistand og internasjonale spørsmål. I tillegg måtte vinnerne mobilisere venner, familie og kjente for å øke sin klasses vinnersjanser. Spillet var bygget rundt en rekke innovative oppgavetyper, som Skypesamtaler med bistandsarbeidere til engasjerende «drag and drop» og «quizzing» under tidspress.

Man kunne sanke bonuspoeng ved å lete etter koder på norad.no og dele bilder på Instagram. Ved å gjøre mobilisering til en konkurransedriver fikk kampanjen god spredning og mottok bred nasjonal mediedekning.

En omfattende digital spredningsplan ble utviklet og iverksatt og over 200 000 nordmenn ble gjenfødt i kampanjeperioden. Brukerne av Bli født på ny kunne dele sin nye tidslinje i sosiale medier og vi utnyttet Facebook sitt organiske potensial, som i 2013 ikke var like underlagt det rigide målretting- og sponsorregimet det er i dag. Vi aktiverte nettverkene våre og kontaktet politikere, kjendiser og bloggere. Vi fikk til og med Kronprinsparet til å Bli født på ny.

NM i Bistand ble åpnet av daværende utviklingsminister Heikki Holmås og inneholdt 100 oppgaver av varierende vanskelighetsgrad. Innholdet var tilpasset læreplanen i den videregående skolen, og alle videregående skoler i Norge ble kontaktet. Tilbakemeldingen fra hele landet viste at lærerne brukte konkurransen aktivt som del av læreplanen.

Kampanjene ga redaksjonell omtale estimert til en verdi av 1,9 millioner kroner, og omtalen i sosiale medier og presse var svært positiv. Takket være den store suksessen, ble NM i bistand gjennomført i to omganger for 1 760 skoleklasser i 2012 og for 2 479 i 2013. Lærere landet over har vist begeistring for kampanjen og flere har siden brukt den som en del av undervisningen.

Kampanjene vant Diamant i SABRE AWARDS og ble i 2014 kåret til verdens beste PR-kampanje, uavhengig av kategori. I 2019 ble den nominert til en av tiårets beste PR-kampanjer av The Holmes Report.

Specialist expertise: Innhold + Publisering, Kreativitet + Kampanje | The Studio
Office: Oslo