DNB: 4 The Future

Høsten 2017 bisto Gambit H+K DNB med lansering av ny strategi, nye verdier og nytt selskapsformål.

I DNB er det 11.500 ansatte og internkommunikasjonen til alle må være kort, konsis og  overbevisende, og på flere språk. I tillegg var det et indirekte mål for kommunikasjonen å  berede grunnen for ytterligere omorganisering på senere tidspunkt. DNB påvirkes også mye av  digitaliseringen fremover, og internkommunikasjonen rundt ny strategi var myntet på å  klargjøre hele organisasjonen på større endringer fremover.

  • Vi har bistått DNB med å planlegge internkommunikasjonen for å skape et best mulig utgangspunkt for samtaler med de berørte. Og for å skape en velvilje blant alle ansatte. 
  • Vi har også gitt en rekke anbefalinger rundt timing, kanal og virkemiddelbruk. Gjennom prosessen har vi blitt brukt som sparringspartnere for både HR-funksjoner og for ledelsen i de ulike divisjonene. Budskapspakkene vi har skrudd sammen ble brukt for å øke handlingsrommet til ledelsen internt.  
  • Når det gjaldt å spille ledelsen god, gjennomførte vi 15 ledertreninger hvor vi terpet på gode budskap, og tvang ledelsen til å sette seg i sine ansattes posisjon.  
  • Resultatet er foreløpig en god implementering av den nye strategien og den omorganiseringen som medfølger. Implementeringen av kostnadskutt og nye roller har blitt mottatt med forståelse fra de ansatte, som igjen har sørget for at ledelsen har kunnet ha fokus på implementeringen.  
  • Fra oppdraget har vi økt vår forståelse for god og detaljert planlegging, samt smart virkemiddelbruk og mye tid til budskapstrening. 
Sector: Financial + Professional Services
Specialist expertise: People + Purpose, Purpose Consultancy, Innhold + Publisering
Office: Oslo