Myndighetskontakt + Offentlig sektor


Tilbake

Vi kjenner spillerne, vet hvor beslutningene blir tatt og former budskapet som skal til for å nå fram.

Våre rådgivere har jobbet med regjeringer, politiske aktører og beslutningstakere over hele verden. Vi kjenner spillerne, vet hvor beslutningene blir tatt, og former budskapet som skal til for å nå fram.

Gambit har gjennom mange år utviklet en metodikk for å løse kommunikasjonsutfordringer på en strategisk, systematisk og helhetlig måte. Denne arbeidsmetoden er alltid grunnleggende

for hele prosessen vår, om det kommer til innsikt og analyse, utvikling av strategier, å engasjere interessenter eller måle effekter. Denne systematiske tilnærmingen gjør at vi kan analysere beslutningsprosesser for å identifisere de beste mulighetene til å engasjere, definere klare strategier og levere mer effektive budskap.

Selv om alle våre strategier og kampanjer baserer seg på innsikten og erfaringen til våre rådgivere utformer vi dem alltid utfra klientens behov og situasjon. Vi forstår den rollen omdømme spiller som drivkraft i å påvirke beslutningstakere, og sørger for at denne forståelsen er reflektert i alt vårt arbeid. 

Våre påvirkningsstrategier er basert på data, analyse og innsikt. Teamet vårt har lang erfaring i å navigere lovgivning, regulering og politiske prosesser.

Vi bistår klienter på tvers av en rekke sektorer med å utarbeide effektive påvirkningsstrategier, uttrykke komplekse argumenter og produsere overbevisende løsninger for å flytte den offentlige opinionen. Gambits egne verktøy og metoder bidrar til å sikre en integrert tilnærming til å måle effekter og evaluere verdien av arbeidet. I tillegg til vår politiske ekspertise har vi både en kreativ avdeling og en selskapsavdeling, som vi jobber tett sammen med for å tilby kreative kampanjer og helhetlige løsninger. Vi jobber også tett med våre eksperter på krisekommunikasjon for å kunne forutse og vurdere risikoer, og spå effekten av politiske stridsspørsmål.

Peter Skovholt Gitmark

Teamleder samfunn / fagleder forsvar

Relaterte leveranser

Our Myndighetskontakt + Offentlig sektor news + insights

Spesialistekspertise

Vi integrerer kjernedisipliner for å levere dyp industrikunnskap kombinert med spesialistområder som "Ideer + strategi", "innholdsproduksjon" og publisering.
Les mer

Produkter

Bak alle våre insiktsbaserte ideer og kommunikasjonsstrategier, er en dyp forståelse av data og analyse, kreativitet, innovasjon og mesterlig historiefortelling.
Les mer