Washingtonseminaret: Amerikansk politikk i praksis

Gjennom 19 år har vi samlet norske politikere, journalister, næringslivsledere og kommunikasjonsfolk i verdens maktsentrum hver høst. Over 600 personer fra alle deler av norsk samfunnsliv er en del av vårt alumninettverk, som årlig finner sammen på den amerikanske ambassaden i Oslo.

Seminaret har to målsettinger: For det første ønsker vi å lære fra noen av USAs fremste eksperter på politikk, medier og kommunikasjon. Hvert år har et nytt søkelys, og nye konfliktlinjer som vi ønsker å belyse. For å få til det lytter vi til begge sider av problemstillingene som amerikanerne debatterer. For det andre vil vi sette sammen en gruppe med mennesker med ulik bakgrunn som kan lære av hverandres syn på verden, og bygge videre på relasjonene hjemme i Norge. Som deltaker blir man utfordret og får lov å utfordre tilbake.

Seminaret passer de som er interessert i amerikansk politikk og politisk kommunikasjon, og fascineres av USAs kultur og historie. Deltakerne spenner fra de som lever og ånder for USA, til de som er alminnelig interesserte og ønsker å oppdatere seg på trender innen politikk og kommunikasjon.

Sector: Myndighetskontakt + Offentlig sektor
Specialist expertise: Myndighetskontakt
Office: Oslo